GDPR

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Medical Hub EH SRL procesează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor medicale.

Datorită naturii serviciilor pe care le oferă, Medical Hub EH SRL este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR).

Medical Hub EH SRL, situată pe Str. Jules Michelet, Nr. 7, Et.1, Ap.3, Sect.1, București, cu adresa de e-mail contact@medical-hub.ro și număr de telefon 0746 730 017, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați.

Colectarea datelor are scopul de a respecta prevederile legale aplicabile în vigoare, pentru diagnosticarea și completarea istoricului medical, în vederea oricărei trimiteri medicale ulterioare sau în scopuri statistice și de raportare către medicul trimitător, Casa de Asigurări de Sănătate locală sau alte organisme autorizate prin lege în acest sens.

Prin solicitarea de efectuare a investigațiilor medicale la Medical Hub EH SRL, vă exprimați acordul ca datele dumneavoastră să fie preluate, prelucrate și stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sănătății.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate doar medicului trimitător, Casei de Asigurări de Sănătate sau altor organisme autorizate prin lege în acest sens.

În afara scopului pentru care au fost colectate, datele dumneavoastră pot fi prelucrate și în cazul în care este necesar pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși, cum ar fi raportarea către autoritățile competente în domeniul sănătății, verificările efectuate de autoritățile legale sau cerințele contabile.

Datele colectate vor fi stocate conform legilor specifice din domeniul sănătății. Medical Hub EH SRL nu prelucrează datele în mod excesiv și nu le dezvăluie către terți neautorizați. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate partenerilor contractuali ai Medical Hub EH SRL doar în cazul subcontractării unor servicii medicale. În această situație, vi se va informa în prealabil și se va solicita consimțământul pentru transmiterea datelor necesare partenerului contractual pentru furnizarea serviciului medical.

Conform normelor de reglementare din domeniul sănătății, nu este posibil să ștergem istoricul medical.

Medical Hub EH SRL prelucrează datele cu caracter personal în exclusivitate în scopul pentru care au fost colectate, fără a le prelucra sau utiliza în alte scopuri incompatibile cu scopul principal. În cazul în care este necesar să se utilizeze datele în alt scop, vom solicita în prealabil consimțământul dumneavoastră.

Datele colectate sunt relevante, adecvate și limitate strict la ceea ce este necesar pentru furnizarea serviciilor medicale de către Medical Hub EH SRL. În cazul în care furnizați voluntar informații suplimentare (cum ar fi copii ale cărților de identitate), acestea vor fi șterse imediat, iar informațiile colectate vor fi utilizate exclusiv în contextul furnizării serviciilor medicale. Datele nu vor fi utilizate în alte scopuri, inclusiv în comunicările comerciale.

Ne străduim să limităm prelucrarea datelor cu caracter personal la o dimensiune, o întindere și o frecvență strict necesare în scopurile prelucrării și pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

Datele personale colectate în vederea furnizării serviciilor medicale sunt informații referitoare la identitate și informații medicale. Datele de contact (număr de telefon, adresă de e-mail) sunt colectate pentru a vă informa în mod adecvat cu privire la starea dumneavoastră de sănătate, pentru a efectua și confirma programările. Acestea nu sunt colectate în scop comercial, deoarece Medical Hub EH SRL nu desfășoară campanii de marketing direct.

În cazul în care aplicați pentru o poziție în recrutare și CV-ul dumneavoastră nu corespunde profilului/poziției respective aflate în recrutare, acesta va fi distrus și nu va fi păstrat în baza de date pentru o eventuală nouă poziție. Dacă doriți ca CV-ul să fie păstrat și să fiți contactat pentru o altă poziție în viitor, vă rugăm să specificați acest lucru în mod clar și explicit.

Datele dvs. personale, în funcție de scopul pentru care au fost furnizate, pot fi accesate de diverse departamente: contabilitate, vânzări, resurse umane, call center, laborator, Casele de Asigurări de Sănătate Judetene sau Naționale, medici trimiși, medici curanți, etc., fiind stocate doar în România.

Divulgarea datelor dvs. personale către împuterniciții noștri se bazează pe contracte scrise sau pe temei legal.

Dacă vom dezvălui datele dvs. personale unei alte persoane sau entități în viitor, vă vom informa direct despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor. În cazul în care acest lucru nu este posibil, vom publica informațiile relevante pe site-ul nostru.

Datele dvs. personale sunt stocate exclusiv în România, și nu transferăm aceste date către țări din afara Uniunii Europene (UE) și Spațiului Economic European (SEE), nici către organizații internaționale.

Pentru a asigura securitatea prelucrării datelor dvs. personale, am implementat măsuri de securitate adecvate.

Personalul nostru este responsabil de prelucrarea securizată a datelor dvs. personale. Controlăm accesul la datele personale pe care le deținem, asigurând că numai persoanele autorizate au dreptul de a accesa aceste date. De asemenea, organizăm sesiuni interne de formare privind protecția datelor cu caracter personal.

Ne asigurăm că accesul fizic neautorizat la datele cu caracter personal este prevenit și că luăm măsuri pentru a evita pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale.

Aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale. Dacă solicitați acest lucru, vă vom confirma dacă prelucrăm datele dvs. personale și vă vom pune la dispoziție o copie a acestora. Este important de menționat că aveți acces doar la propriul dvs. istoric medical sau la eventualele investigații medicale efectuate. Pentru a face o astfel de solicitare, trebuie să vă prezentați personal la Medical Hub EH SRL sau să desemnați o persoană autorizată prin procură notarială validă în acest scop.

Nu putem lua în considerare cereri primite prin e-mail sau telefon, iar informațiile medicale solicitate prin aceste canale de comunicare nu vor fi luate în considerare de către societate.

Dacă vă confirmăm că prelucrăm datele dvs. personale, puteți solicita accesul la acestea. De asemenea, puteți solicita o copie a datelor dvs., în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În conformitate cu legislația în vigoare, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la date: puteți solicita confirmarea prelucrării datelor dvs. personale, o copie a acestora și informații despre cum sunt utilizate, dezvăluite, transferate și protejate datele dvs. personale.
  • Dreptul de rectificare a datelor: puteți solicita corectarea sau completarea datelor dvs. personale inexacte sau incomplete.
  • Dreptul la ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite circumstanțe.
  • Dreptul la portabilitatea datelor: puteți solicita primirea datelor dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, sau puteți solicita transferul direct al acestor date către alt operator de date.
  • Dreptul de opoziție: vă puteți opune prelucrării datelor dvs. personale în anumite circumstanțe.
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă: aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi și pentru orice întrebări referitoare la protecția datelor personale, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa contact@medical-hub.ro sau prin corespondență la adresa: Str. Jules Michelet, Nr. 7, Et.1,Ap.3, Sect.1, București.

Vom răspunde solicitării dvs. la adresa de e-mail pe care o furnizați sau la adresa utilizată pentru depunerea cererii, în termen de 30 de zile. Dacă este necesar un timp mai lung pentru a răspunde, vă vom informa cu privire la posibila întârziere.

Orice modificare a acestei notificări va fi publicată pe același site web. Nu vom comunica modificările prin e-mail.

Noi suntem o entitate românească care oferă servicii în România pentru rezidenții români, iar legea aplicabilă este legea română.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că suntem dedicați implementării corecte a prevederilor legale în domeniul sănătății și protecției datelor personale.